Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest:

– przycinanie i formowanie żywopłotów
– sadzenie, przesadzanie drzew i krzewów
– cięcie drzew i krzewów
– zakładanie trawników z siewu i rolki
– pielęgnacja trawników (koszenie, nawożenie, podlewanie, wertykulacja, aeracja)
– zakładanie skalniaków
– oczyszczanie terenu (odchwaszczanie, spulchnianie glebogryzarką)
– nawożenie roślin
– ochrona roślin przed szkodnikami oraz chorobami.