„Tajemniczy Ogród” narodził się w Centrum Integracji Społecznej na Piątkowie w Poznaniu. Warsztat ogrodniczy, w którym braliśmy udział, odbywał się na terenie osiedla Bolesława Śmiałego. Dzięki pozytywnej ocenie naszych prac i chęci dalszej współpracy, postanowiliśmy utworzyć spółdzielnię opiekującą się terenami zielonymi Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pomogły nam pozytywne rekomendacje naszych zleceniodawców i zdobyte na warsztacie kwalifikacje (ukończenie 1,5-rocznego kursu pielęgnacji i konserwacji zieleni potwierdzone certyfikatem).

W skład Spółdzielni Socjalnej wchodzi 5 członków. Realizujemy cele przyświecające ekonomii społecznej – przywracanie na rynek osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizację zawodową i społeczną, realizację idei edukacji ustawicznej, troskę o jakość życia społeczności lokalnej. Staramy się, by nasza działalność  pozytywnie wpływała na środowisko naturalne w naszej najbliższej okolicy, a tym samym na samopoczucie mieszkańców.

Działamy od 2007 roku.